Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνέχεια της ΠΟΛ 1113/2015 δίδει επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με τις εκπιπτόμενες ή μη δαπάνες –ΠΟΛ 1094/2016