Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ ημερίδα με τίτλο “Digital Construction and BIM in Greece”.

Για το BIM και την ψηφιακή κατασκευή που μεταφράζεται σε περισσότερα, καλύτερα, φθηνότερα, πιο ποιοτικά και με χρήση λιγότερων πόρων έργα, κτίρια και κατασκευές μίλησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γεώργιος Στασινός σημειώνοντας ότι o ψηφιακός μετασχηματισμός του κατασκευαστικού τομέα θα οδηγήσει σε περισσότερα, καλύτερα και με λιγότερους πόρους έργα.

Την ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσώπησε στην ημερίδα ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης που παρουσίασε τις δράσεις και τις ενέργειες της Ένωσης για το ΒΙΜ στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι η μόνη Οργάνωση που αναγνωρίζοντας αυτή την αναγκαιότητα ενσωμάτωσε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την κατάρτιση & πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και των υλικών το Πρόγραμμα ΒΙΜ.