Η Δ.Ε της Ένωσης κατά τη συνεδρίαση της 17.05.2018 αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της Ένωσης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  ATTICA BANK.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ διαθέτει μετοχές της Τραπέζης και ως εκ τούτου αποφάσισε να ασκήσει τα δικαιώματά της.

Πρόκειται για μία κίνηση με την οποία η Ένωση επιθυμεί να δείξει  και εμπράκτως την πρόθεση στήριξής της στην ATTICA BANK, ευελπιστώντας ότι θα εφαρμόσει καλύτερες συνθήκες συνεργασίας με τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων (ατομικούς και μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις).