Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλήρωσης θέσεων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2016 θα  γίνει ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που θα οριστούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Για την ηλεκτρονική υποβολή είναι απαραίτητη η έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-tsmede

Για την πλήρωση των θέσεων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από την κράτηση θέσης που έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος στην κατασκήνωση

Θα ακολουθήσουν νεώτερες σχετικές ανακοινώσεις του Ταμείου