Το Περιφερειακό  Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηλείας, με επιστολή του ανακοινώνει τη μη συμμετοχή των μελών  του Τμήματος  στις διαγωνιστικές διαδικασίες των Δημοσίων Έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος την Τρίτη 15/3/2016 σε συνέχιση  των κινητοποίησεων για το ασφαλιστικό.