Να ληφθούν υπόψιν και οι μικρότερες κατηγορίες εργασιών ώστε να συμμετάσχει μεγαλύτερος αριθμός Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε δύο διαγωνισμούς της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ζητά η Ένωση με επιστολή της