Σημαντικά συμπεράσματα και αποτελέσματα για το που οδεύει ο κατασκευαστικός τομέας καθώς και για τα σχέδια της Κοινότητας για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ευρώπη διεξήχθησαν από το High Level Tripartite Strategic Forum που έλαβε χώρα στις 4 Απριλίου στις Βρυξέλλες.

Η Ένωση ενημερώθηκε από την FIEC  για τη διοργάνωση αυτού του Strategic Forum  στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας για την στρατηγική για την αειφόρο ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τομέα.

Κατόπιν παρεμβάσεως της ΠΕΔΜΕΔΕ, έγιναν οι απαραίτητες συνεννοήσεις ώστε να εκπροσωπηθεί και η Κυβέρνηση δια αντιπροσώπου (Κυβερνητικού στελέχους) και διοργανώθηκε αποστολή για ευρύτερη συμμετοχή στο High Level Tripartite Strategic Forum.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα συμμετοχής των αντιπροσώπων (συμπεριλαμβανομένου και του Κυβερνητικού στελέχους) που συμμετείχαν στο Forum αυτό καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.