Να αποκατασταθεί η παράλειψη και να συμπληρωθεί στο ορθό η διάταξη που αφορά στη σύνθεση των Τεχνικών Συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, προσθέτοντας και τον εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ, ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Εσωτερικών