Μόλις στο 5% των εξόδων λειτουργίας η μισθολογική δαπάνη στη δημόσια κατασκευαστική εταιρεία.

 

 

Τον δρόμο του οικονομικού «συμμαζέματος» που πρέπει να γίνει στο Δημόσιο δείχνει ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Η δημόσια εταιρεία έχει μειώσει το κόστος λειτουργίας εντυπωσιακά, καθώς οι λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 1,5% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι συνολικές παροχές προς τους εργαζομένους (μισθοδοσία και εφάπαξ) αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 5% των εξόδων. Η συνολική μείωση στις λειτουργικές δαπάνες μεταξύ 2009 και 2012 ανήλθε σε 3 εκατ. ευρώ (ποσοστό 62,48%) λόγω της μείωσης προσωπικού και των αμοιβών της διοίκησης, της μετατροπής των επιτροπών σε άμισθες, της μείωσης των ενοικίων και της εγκατάστασης σε λιγότερα κτίρια. «Το ανθρώπινο δυναμικό συρρικνώθηκε κατά 68,5% κατά την τελευταία τριετία» σημειώνεται στον απολογισμό της εταιρείας. Το 2012 τα έσοδα μειώθηκαν κατά 13,95%, λόγω της μείωσης των επιχορηγήσεων από το Δημόσιο, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 11,61%. Καθώς η εταιρεία δεν έχει κάποια εμπορική δραστηριότητα, είχε μηδενικές πωλήσεις και συνολικά κατέγραψε αρνητικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 3,8 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 4,1 εκατ. το 2011), το οποίο μετά φόρων βελτιώνεται σε ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ (ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ το 2011) και σε καθαρό αρνητικό αποτέλεσμα, ύψους -0,9 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 2,3 εκατ. το 2011).


Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 1,190 δισ. ευρώ, η πλειονότητα των οποίων αποτελεί δανειακές υποχρεώσεις (522 εκατ.) και κρατικές επιχορηγήσεις (660 εκατ.). Έτσι, αθροιστικά με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (56,5 εκατ. ευρώ) η εταιρεία έχει σύνολο υποχρεώσεων 1,247 δισ. ευρώ. Συνολικά οι παροχές προς τους εργαζομένους, οι οποίοι πλέον είναι 73 άτομα, ήταν 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ το 2011.

Η εταιρεία έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και αξιώσεις τρίτων ύψους 100 εκατ. ευρώ.


Το 2012 ο ΟΣΚ επιχορηγήθηκε με εθνικούς πόρους με 23,5 εκατ. ευρώ, έναντι 38,5 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ απορροφήθηκαν 37,3 εκατ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά προγράμματα έναντι 23,3 εκατ. ευρώ το 2011.


Μεταξύ 2010-2012 υπεβλήθησαν για ένταξη στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 87 έργα, προϋπολογισμού 258 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εγκρίθηκαν στο ΕΣΠΑ και στο ΕΠΠΕΡΑΑ 72 πρότζεκτ, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα «εκπονήθηκαν 224 νέες μελέτες έργων, εκδόθηκαν 173 νέες οικοδομικές άδειες, δημοπρατήθηκαν 62 νέα έργα, υπογράφηκαν 63 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 59 έργα, καθώς και τα έργα απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες» αναφέρεται στον απολογισμό της εταιρείας. Ήδη ως τα τέλη του 2012 η εταιρεία υλοποιούσε 77 έργα προϋπολογισμού 185 εκατ. ευρώ.


«Βασικό στόχο του 2013 αποτελεί η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των τριών εταιρειών (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ, Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΕ, Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ) στη νέα εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ με τη μεταφορά του συνόλου των λειτουργών στον ενιαίο φορέα χωρίς λειτουργικά κενά και σημαντικά προβλήματα σε οργανωτικό επίπεδο»
αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.


«Η ΟΣΚ ΑΕ συντονίζει τη διαδικασία της συγχώνευσης και προετοιμάζει τη μεταφορά του συνόλου των λειτουργών στον ενιαίο φορέα. Παράλληλα συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών για το 2013 για τη χρηματοδότηση έργων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα»
σημειώνεται.


«Ήδη από το 2010 οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΟΣΚ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδόν διακόπηκε η χορήγηση νέων απευθείας επιχορηγήσεων προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων (ΠΣ)»
επισημαίνει η εταιρεία.


Παράλληλα ο ΟΣΚ προχώρησε σε διαγωνισμό και συμβλήθηκε με πάροχο αλυσίδας εφοδιασμού, μια συμφωνία από την οποία θα προκύψει ετήσιο όφελος περίπου 600.000 ευρώ. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται και τα έργα ΣΔΙΤ που παρελήφθησαν από την πρώην ΚΕΔ για την κατασκευή πυροσβεστικών σταθμών, ενώ από το 2012 εντάχθηκαν έργα σχολικές μονάδων με ΣΔΙΤ στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης και στο πρόγραμμα JESSICA.

Πηγή : Το Βήμα / Αχιλλέας Χεκίμογλου