Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Health and Safety Blueprint. Strategic Approach on professional skills in the construction industry», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27.06.2019  στην αίθουσα Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ.  Το Πρόγραμμα  αποσκοπεί στην αποτύπωση και τον εντοπισμό κινδύνων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία όσον αφορά στην Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.

Συντονιστής του προγράμματος είναι Fundación Laboral de la Construcción  με έδρα την Ισπανία, ενώ η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει ως εταίρος που εκπροσωπεί την Ελλάδα.

Στα πλαίσια της συζήτησης αυτής συγκροτήθηκαν 3 πάνελ με αντικείμενα το πρώτο Πολιτικό – Οικονομικό πλαίσιο, το δεύτερο Κοινωνικό – Περιβαλλοντικό πλαίσιο και το τρίτο Εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Στο πρώτο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ, Γεώργιος Ρωμοσιός πρ. Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ, Γεώργιος Αναστασόπουλος Πρόεδρος Τμήματος Εταιρειών ΠΕΔΜΕΔΕ, Ξενοφών Καρκαντζός Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΠΕΔΜΕΔΕ και Ευάγγελος Κασσελάς Γενικός Γραμματέας ΠΕΔΜΕΔΕ.

Στο δεύτερο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος Αντιπρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ, η κα Αικατερίνη Αλαφογιάννη μέλος Δ.Ε. ΠΕΔΜΕΔΕ, Στράτος Ζησιμόπουλος Ταμίας Τμήματος Εταιρειών ΠΕΔΜΕΔΕ, Σπυρίδων – Γεώργιος Πασσάς μέλος Δ.Ε. Τμήματος Εταιρειών ΠΕΔΜΕΔΕ και Παναγιώτης Τόλιας μέλος Αντιπροσωπείας ΠΕΔΜΕΔΕ.

Στο τρίτο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Αντώνιος Πάνας Γεν. Γραμματέας Τμήματος Εταιρειών ΠΕΔΜΕΔΕ, Θωμάς Πανουργιάς μέλος Αντιπροσωπείας ΠΕΔΜΕΔΕ, Άρης Μαραγκάκης (εκπρόσωπος ΙΕΚ ΑΚΜΗ) και Σίλια Αλεξάνδρου (εκπρόσωπος ΙΕΚ ΑΚΜΗ).

Συντονιστής της συζήτησης ο κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος Νομικός Σύμβουλος της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η ανάδειξη των Πράσινων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο και οι επιπτώσεις τους στην Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εντοπισμό των προκλήσεων, των τάσεων, των δυσκολιών, οι οποίες αναλύθηκαν σε πολιτικοοικονομικό, κοινωνικό-περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, ενώ παρατέθηκαν και παρουσιάστηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Τα βασικά συμπεράσματα που διεξήχθησαν στα πλαίσια της ανοιχτής συζήτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ και θα ενσωματωθούν στις επίσημες αναφορές και στα παραδοτέα του έργου «Health and Safety Blueprint. Strategic Approach on professional skills in the construction industry».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ένωσης (πατήστε εδώ).