Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης δημοσίευσε απόφασή του για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) για τα έτη 2014-2015.

Στην Επιτροπή συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο κ. Παύλος Γριτσόπουλος μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ, ως εκπρόσωπος των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων