Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης και μετά από πρόσκληση του εκπροσώπου της Δ.Ε. στο Τμήμα, κ. Κωνσταντίνου Γκολιόπουλου, σύμφωνα με το άρθρ. 6 του εσωτερικού κανονισμού, συνήλθαν την 3η Ιουλίου τα νεοεκλεγέντα μέλη και ομόφωνα εξέλεξαν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

Στην 1η συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος Εταιρειών παρέστη και ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.

 

Έτσι η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ για την τριετία 2017-2020 τα έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Αντιπρόεδρος : ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.

Γραμματέας : ΠΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Ταμίας : ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

Σύμβουλοι : ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

ΛΥΣΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ – ΕΤΕΘ Α.Ε.

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΗΡΙΚΟΣ Α.Ε.

ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –  SΕC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ

ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (Εκπρόσωπος Δ.Ε. ΠΕΔΜΕΔΕ)