Η ΠΕΔΜΕΔΕ συγκέντρωσε και απέστειλε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), κ. Νικόλαο Φίλιππα, όλα τα στοιχεία που διαθέτει και τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της διατήρησης της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ, όπως συμφωνήθηκε στην τελευταία συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση,