Να κάνει πιο ευέλικτη την πληρωμή έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (υπερδέσμευση), μέχρι του ορίου των εγκεκριμένων από τη Βουλή ποσών, στοχεύει τροπολογία για θέματα του υπουργείου Ανάπτυξης. Στόχος είναι να μπορούν να προχωρούν έργα, κυρίως συγχρηματοδοτούμενα, που έχουν πρόοδο και να μην μένουν ανεκμετάλλευτα ποσά που βρίσκονται δεσμευμένα σε έργα χωρίς πρόοδο.Αυτό προβλέπει τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται μια σειρά θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή.Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, η δυνατότητα αυτή αποτελεί διεθνή πρακτική στο πλαίσιο της χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων και επαναφέρεται στην ελληνική έννομη τάξη, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε μια περίοδο όπου η ρευστότητα είναι το ζητούμενο.Ακόμη, ρυθμίζεται η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στη ΜΟΔ ΑΕ με τον ίδιο τρόπο που αυτό έχει εφαρμοσθεί στα Υπουργεία και δη στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.Επιπλέον, ορίζεται ότι η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής από τα υπουργεία του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών που έχει εγκατασταθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ) θα είναι η 01.01.2014, ενώ ήδη το Σύστημα χρησιμοποιείται πιλοτικά από κάθε ενδιαφερόμενη αναθέτουσα αρχή και υποχρεωτικά για τις προμήθειες που γίνονται μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.Η λειτουργία του Συστήματος προβλέφθηκε από τον πρόσφατο νόμο 4155/2013 και σκοπό έχει να διευκολύνει την πρόσβαση περισσότερων συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα και να ελαχιστοποιήσει τη δυνατότητα εμπλοκής του ανθρώπινου παράγοντα, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας.Τέλος, όπως έγινε γνωστό, αύριο το απόγευμα, ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης θα συναντηθεί με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών στο πλαίσιο της επαφών του με τις τράπεζες για να υπάρχουν μετρήσιμοι στόχοι για να αυξηθεί η ρευστότητα στην αγορά μέχρι το τέλος του χρόνου.