Σε τελική φάση βρίσκεται το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) στο Κέντρο της Αθήνας, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία θεσμοθέτησής του ο αρμόδιος υπουργός  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, ανταποκρινόμενος στο συντονιστικό ρόλο του Υπουργείου, απέστειλε στους δεκαπέντε (15) συναρμόδιους Υπουργούς το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) όπως αυτό προτάθηκε από το Δήμο Αθηναίων, για  να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης για την οριστικοποίησή της.

 Στην επιστολή του ο Υπουργός ΠΕΚΑ επισημαίνει ότι, η κοινή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας μέσω της θεσμοθέτησης του ΣΟΑΠ βρίσκεται στην τελική φάση και μέσα στον επόμενο μήνα θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η διαμόρφωση της ΚΥΑ που θα περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο αφενός την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανατροπή της υποβάθμισης, αφετέρου δε, την ανάδειξη της σημαντικής ταυτότητας του ευρύτερου κέντρου της Πρωτεύουσας.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Μανιάτης απέστειλε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων με το σχέδιο της ΚΥΑ προκειμένου οι συναρμόδιοι Υπουργοί να προβούν σε παρατηρήσεις έως τις 15/06/2014.

Αναφερόμενος στο θέμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε:

«Μετά τις συντονισμένες ενέργειες του ΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού Αθήνας και του Δήμου Αθηναίων, η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας μέσω της θεσμοθέτησης ενός ΣΟΑΠ, έχει περάσει σε ένα κρίσιμο στάδιο.

Φιλοδοξούμε, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, μέσα στον επόμενο μήνα να οριστικοποιηθεί η διαμόρφωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανατροπή της υποβάθμισης και θα δεσμεύει τις Υπηρεσίες ως προς τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις.

Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάδειξη της πραγματικής και σημαντικής ταυτότητας του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας.»

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης βασίζεται στην ανάλογης φιλοσοφίας κοινοτική πρωτοβουλία «urban», που κλήθηκε πιλοτικά να αντιμετωπίσει προβλήματα «αστικών κρίσεων» (urban crises) τη δεκαετία του 1990, εντάσσοντάς τα πλέον στις χωρικές πολιτικές. Ετσι, στο σύνολο των δράσεων που περιλαμβάνονται στο «ΣΟΑΠ» για την Αθήνα, προβλέπεται η στήριξη της οικονομικής βάσης, η επανακατοίκηση του κέντρου μέσω δράσεων ανάκτησης της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής, η αποκατάσταση της ασφάλειας και της νομιμότητας, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η βελτίωση της εικόνας της πόλης.

Οι 18 προτεινόμενοι άξονες δράσης

1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας

2. Ενίσχυση δραστηριοτήτων κέντρου

3. Ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας

4. Αναθέρμανση αγοράς ακινήτων

5. Ασφαλής διαβίωση

6. Θέματα μεταναστών

7. Κοινωνικές υπηρεσίες

8. Επιστροφή κατοίκων

9. Αστικό τοπίο – τοπόσημα

10. Ελεύθεροι χώροι

11. Ταυτότητα και branding

12. Καθημερινή διαχείριση

13. Κτιριακό απόθεμα

14. Πολεοδομικές δράσεις

15. Βιώσιμη κινητικότητα

16. Περιβάλλον

17. Σχεδιασμός

18. Ψηφιακή πόλη