Ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτης Κορκολής, απέστειλε οδηγίες προς τις Υπηρεσίες σχετικά με την εκκρεμότητα  της οριστικοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι σχετικές πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συγκεκριμένα στο έγγραφο  αναφέρεται   ότι :

Δεδομένου ότι στο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις που πρόκειται να οδηγηθεί στη Βουλή προς ψήφιση, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο της αναθεώρησης ισούται με μονάδα (σ=1), 

δύνανται οι Υπηρεσίες να κάνουν χρήση της ως άνω πρόβλεψης για την οριστικοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων ΕΣΠΑ και στο πλαίσιο της προετοιμασίας αυτών.

Όμως η ολοκλήρωση-οριστικοποίηση θα γίνει μετά την ψήφιση του άρθρου  και  μόλις αυτό τεθεί σε ισχύ.