Όπως μας πληροφόρησε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε του ΤΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου των φακέλων και ένταξης των ασφαλισμένων στο καθεστώς καταβολής μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς, λόγω συμπλήρωσης 40ετίας.

Υπενθυμίζουμε ότι για να ενταχθούν οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις προϋποθέσεις στο ως άνω καθεστώς πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του ΕΦΚΑ (στα γραφεία του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ).