Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα την αποσύνδεση της επαγγελματικής ιδιότητας του μηχανικού από την ασφάλισή του στον ΕΦΚΑ, αναδρομικά από 01.01.2017. 

Έτσι: 

Ενώ μέχρι σήμερα προβλεπόταν η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ/ ΤΣΜΕΔΕ των μελών του ΤΕΕ, χωρίς να εξετάζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες αν έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με το άρθρο 20 παρ. 1 Ν. 4488/2017 επέρχεται μεταβολή στο ως άνω καθεστώς και τίθεται ως προϋπόθεση η ταυτόχρονη έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ για την ασφάλιση των μηχανικών που ασκούν ελεύθερο επάγγλεμα στον ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

Σε περίπτωση διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας και διαγραφής από τη ΔΟΥ διακόπτεται η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για την ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή. 

Ειδικά για τους μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ, που δεν έχουν κάνει έναρξη ως φυσικά πρόσωπα στη ΔΟΥ, αλλά μετέχουν ως εταίροι ή μέλη ή διαχειριστές σε εταιρείες με τεχνικό κατά κύριο λόγο αντικείμενο η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ είναι υποχρεωτική. 

Για τους μηχανικούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ είναι υποχρεωτική.