Διευκρινίσεις για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και στα Επιμελητήρια εξέδωαε η δ/νση Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης