Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για το 2016 για όσους ασφαλισμένους του Ταμείου είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4331/2015 για κατάταξη σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία.

Η σημαντική αυτή απόφαση προέκυψε μετά από νομοθετικά τεκμηριωμένες αποφάσεις της Δ.Ε του ΤΣΜΕΔΕ καθώς και του ερωτήματος που τέθηκε από το ΕΤΑΑ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο εξέδωσε την υπ΄αριθμ. 122/2016 Γνωμοδότηση, που έκανε δεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσος Πετρόπουλος. 

Είχε προηγηθεί παρέμβαση προς το Υπουργείο για το κρίσιμο αυτό θέμα από τον Πρόεδρο της Δ.Ε του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνο Μακέδο, με την υποστήριξη του Προέδρου του ΤΕΕ, κ. Γεωργίου Στασινού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δ.Ε του ΤΣΜΕΔΕ, ήδη από την 04.04.2016 είχε αποφασίσει τη διατήρηση των ευμενών νόμιμων ατομικών διοικητικών πράξεων, που είχαν εκδοθεί βάσει της ρύθμισης του Ν. 4331/2015, στηριζόμενη σε νομική γνωμοδότηση του ΤΕΕ.

Στη συνέχεια ζητήθηκε η επικύρωση της ανωτέρω απόφασης από το ΔΣ του ΕΤΑΑ, το οποίο κατά τη συνεδρίαση της 18.05.2016 και αφού είχε εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 122/2016 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, εφάρμοσε την υπουργική απόφαση, αποδεχόμενο ότι διατηρούνται σε ισχύ οι ευμενείς νόμιμες ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν αναφορικά με την υπαγωγή των ασφαλισμένων μηχανικών σε χαμηλότερη κατηγορία.

Η παραπάνω υπουργική απόφαση καταλαμβάνει και τους ασφαλισμένους στους λοιπούς τομείς του ΕΤΑΑ.

Ιστορικό

Η υπόθεση που είχε θετική έκβαση ξεκίνησε από το ερώτημα που τέθηκε από το ΤΣΜΕΔΕ  προς το ΤΕΕ και ακολούθησε η γνωμοδότηση της Δικηγόρου του ΤΕΕ, κας Ιωάννας Κουφάκη σχετικά με τη μη υποχρέωση του ΔΣ του ΕΤΑΑ να ανακαλέσει τις ευμενείς νόμιμες ατομικές  διοικητικές πράξεις δυνάμει των οποίων οι μηχανικοί είχαν υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του άρ.39 Ν. 4331/2015, παρά την αναδρομική κατάργησή του με το άρ. 21 Ν. 4337/2015.

Ακολούθησε συνάντηση του αρμοδίου Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους Προέδρους του ΔΣ του ΕΤΑΑ, της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και της Δικηγόρου του ΤΕΕ, όπου αναπτύχθηκαν τα νομικά επιχειρήματα της γνωμοδότησης του ΤΕΕ και εστάλησαν προς  το Υπουργείο τα οικονομικά στοιχεία των εισροών προς το ΤΣΜΕΔΕ, μετά την εφαρμογή του άρ. 39 Ν. 4331/2015 και τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Τέλος ο αρμόδιος Υφυπουργός υπέβαλε σχετικό ερώτημα προς το γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου, εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 122/2016 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό και υπέχει πλέον θέση υπουργικής απόφασης. 

Η  ρύθμιση αυτή αφορά περίπου 19.500 νέους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ, που εντάχθηκαν στη ρύθμιση το 2015 και θα εξακολουθούν να οφείλουν και να πληρώνουν για τα έτη 2015 και 2016 τις μειωμένες εισφορές της κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας.