Με την ΠΟΛ 1051/2016 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι πλέον η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών θα γίνεται σε ετήσια βάση από το ημερολογιακόέτος 2016 και επόμενα