Αναρτήθηκαν τα κείμενα και άνοιξε η διαβουλευση για το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων.

Στα κεφάλαια της μελέτης για την κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση ως προς το θεσμικό πλαίσιο, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δράσεις για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων που εφαρμόζονται σήμερα στη χώρα, οι προτεραιότητες και στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης καθώς και η διαμορφούμενη στρατηγική με προτεινόμενα μέτρα ανά προτεραιότητα και στόχο.

Το Υπουργείο ζητάει τις παρατηρήσεις, σχολιασμούς και απόψεις όλων , οι οποίες θα εμπλουτίσουν και θα διαμορφώσουν το τελικό σχέδιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί στη συνέχεια με εξειδίκευση των δράσεων υλοποίησης και παρακολούθησης της στρατηγικής και τη θεσμοθέτησή του.

Η προθεσμία διαβούλευσης λήγει την 8/1/2014.

Λεπτομερειες εδω:  http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR