Το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο με θέμα τη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ με Ν.4152/2013