Με απόφαση της Αντιπροσωπείας της Ένωσης της 19.05.2015 ρυθμίστηκε οριστικά η διαδικασία επαναφοράς (νέας εγγραφής) για παλαιά μέλη της Ένωσης που οφείλουν συνδρομές.

Για άμεση διευκόλυνσή σας και για διευκρινίσεις παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Ένωσης τηλ. 2103614978