Η Ένωση, υπέβαλε για άλλη μια φορά αίτημα στους Υπουργούς Ανάπτυξης και  Υποδομών για ριζική αναμόρφωση του συστήματος δημοπράτησης των έργων και διεξαγωγή των διαγωνισμών σε δύο διακριτές φάσεις, προκειμένου να μειωθούν οι υψηλές προσφερόμενες εκπτώσεις