Το Υπουργείο Εξωτερικών πληροφορεί την Ενωση για την πώληση έκτασης, στην περιοχή Μαρίνα Ντότρτσολ, στο Βελιγράδι

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2019