Η Ένωση, αφού επεσήμανε στον Υπουργό Εργασίας τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό  τις οποίες λειτουργούν τα εργοτάξια κατασκευής δημομσίων έργων, υπέβαλε συγκεκριμένη πρόταση για νομοθετική βελτίωση της πρόσφατης σχετικής Υπουργικής απόφασης