Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιρειών  και φυσικών προσώπων) για την αντιμετώππιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φυσικό φαινόμενο ή καταστροφή στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2017.

Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελλό στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στην Ερμούπολη Σύρου μέχρι και την 31.10.2016 και ώρα 15.00. Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική αίτηση και όσα δικαιολογητικά αναφέρονται στην πρόσκληση