Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση του Μητρώου Εργοληπτών, φυσικών και νομικών προσώπων, για την αντιμετώπσιη εκτάκτων αναγκών από φυσικά φαινόμενα, καταστροφές κλπ.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως 31.12.2016