Η Ένωση καλεί τα μέλη της, που δραστηριοποιούνται στο νομό, να συνδράμουν άμεσα και με κάθε τρόπο στην αποκατάσταση των ζημιών που επήλθαν από τους σεισμούς στην Κεφαλονιά,  προσφέροντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία τους και το μηχανολογικό τους εξοπλισμό.