Η πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης της Ένωσης βρίσκεται εδώ