Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσκαλεί τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τη διακήρυξη για την ανάθεση του έργου με τίτλο “Καθαρισμός χειμάρρων Δ.Ε. Μανταμάδου-Μήθυμνας-Πέτρας Ν. Λέσβου”, προυπολογισμού 250.000 ευρώ για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάληψη του έργου αυτού

Το έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου βρίσκεται εδώ