Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης της πΓΔΜ για το σχεδιασμό, κατασκευή και παραχώρηση υδροηλεκτρικών μονάδων