Μαροκινή κατασκευαστική εταιρεία  ενδιαφέρεται να αναπτύξει συνεργασία με ελληνικές εταιρείες για την ανάληψη και υλοποίηση έργων βιολογικού καθαρισμού υδάτων ή υγρών αστικών και βιομηχανικών λυμάτων στο Μαρόκο