Με την ΠΟΛ 1174/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις που αφορούν στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης