Η ΠΕΔΜΕΔΕ απαντώντας στο αίτημα του Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης κ. Σταύρου Καλογιάννη απέστειλε τις απόψεις της επί των προωθούμενων τροποποιητικών διατάξεων του ΜΕΕΠ, όπως αυτές είχαν εκφραστεί και στην απο 26-11-2012 προγενέστερη επιστολή της