Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα την εξωστρέφεια του κατασκευαστικού κλάδου, η ΠΕΔΜΕΔΕ ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου απέστειλε τις προτάσεις της ώστε να ενεργοποιηθεί ουσιαστικά το ελληνικό κατασκευαστικό δυναμικό και εκτός συνόρων.