Δημοσιεύθηκε από την Κοινότητα προσχέδιο οδηγίας για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις. Έχει γίνει μία μεγάλη προσπάθεια συγχρονισμού σε ένα πρότυπο e-τιμολόγησης, ανάμεσα στα πάνω από 500 διαφορετικά συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης που υπάρχουν.

Ο πυρήνας της εργασίας, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας θα γίνουν από την CEN. Το σύνολο του έργου θα είναι κατ’ αρχήν προαιρετικής εφαρμογής για τα διάφορα κράτη, οπότα τα ήδη υπάρχοντα δεν θα είναι υποχρεωτικό να αλλάξουν. Η εφαρμογή της θα διευλολύνει την επέκταση χρήσης e-τιμολογίων που σήμερα εκτιμάται σε 4 – 15% του συνόλου των ευρωπαϊκών τιμολογίων.

Η δημοσίευση συνοδεύεται από την ανακοίνωση “Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες από άκρου σε άκρο εκμοντερνίζουν την δημόσια διοίκηση”