Η Ομάδα Εργασίας των Μητρώων Εργοληπτών – Κατσκευαστών – Μελετητών έδωσε κείμενο, προσχέδιο εργασίας του σχεδίου νόμου για τα “Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Έργων”