Η Ένωση επισημαίνει στα μέλη της τον τρόπο πληρωμής των γραμματίων είσπραξης των εγγυητικών επιστολών που εκδίδει το Ταμείο:

Η πληρωμή των γραμματίων είσπραξης των εγγυητικών επιστολών θα πραγματοποιείται είτε μέσω κατάθεσης στους λογαριασμούς:

1. ATTICA BANK: IBAN GR 120160 0650 0000 0008 5029 193

2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : IBAN GR 77 0110 0400 0000 0400 1390 097 

είτε μέσω POS στους χώρους των Περιφερειακών καταστημάτων και γραφείων

Καλούνται τα μέλη μας να μην καταθέτουν χρήματα σε άλλους λογαριασμμούς πλην των ανωτέρω