Το Υπουργείο Εξωτερικών με έγγραφό του ενημερώνει  την Ένωση για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΣΔΙΤ σε έργα χρηματοδότησης σχεδιασμού, κατασκευής, διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης συστήματος φυσικού αερίου στην πΓΔΜ.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την 26.06.2017