Την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών, καθώς και των λοιπών εγγράφων δημοσιότητας των εταιρειών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των ενεργειών της για τη διευκόλυνση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με βάση τους σχετικούς σχεδιασμούς η δημοσίευση ισολογισμών και όλων των άλλων προβλεπόμενων εγγράφων δημοσιότητας θα είναι υποχρεωτική μόνο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Αν μη τι άλλο, μετά την κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών στις εφημερίδες με τον νόμο 4072/2012, τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί ένα βήμα παραπέρα.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει εντοπιστεί από την ομάδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα και σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση καταγράφει τα διοικητικά βάρη και εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Το θέμα, μάλιστα, αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη μεταξύ στελεχών των συναρμόδιων υπουργείων Ανάπτυξης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του ΟΟΣΑ.

Για να αντιληφθεί κανείς το κόστος για μια ανώνυμη εταιρεία, αρκεί να πούμε ότι μια απλή διόρθωση σφάλματος σε κάποιο έγγραφο ή για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ πρόσκλησης σε γενική συνέλευση των μετόχων κοστίζει 262,50 ευρώ. Το τέλος δημοσίευσης για ακόμη πιο «σύνθετα» έγγραφα όπως οι ισολογισμοί ή οι κωδικοποιήσεις καταστατικού ανεβαίνει, σύμφωνα με τα ισχύοντα τέλη δημοσίευσης στα 493,50 ευρώ, ενώ για μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης το κόστος ανέρχεται σε 262,50 ευρώ. Για τη μόνη πράξη που πλέον οι επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν τέλος στο Εθνικό Τυπογραφείο είναι για τη σύσταση εταιρείας.

Από τα χρήματα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, το 95% αποτελούν έσοδα του Εθνικού Τυπογραφείου (για το 2013 προβλέπονται έσοδα 24,9 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο 5% αποτελεί ουσιαστικά φόρο υπέρ τρίτων και συγκεκριμένα υπέρ του ΤΑΠΕΤ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου).

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της συμφωνίας που σύνηψε πριν από ένα χρόνο η ελληνική κυβέρνηση με τον ΟΟΣΑ, ο διεθνής οργανισμός ανέλαβε να χαρτογραφήσει νόμους και κανονισμούς σε 13 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, να εντοπίσει περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και να διατυπώσει εναλλακτικές συστάσεις για την τροποποίησή τους. Οι τομείς αυτοί είναι: Γεωργία και Γεωργικές Επιδοτήσεις, Ισολογισμοί/Εταιρικό Δίκαιο, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αλιεία, Ασφάλεια τροφίμων, Φαρμακευτική Νομοθεσία, Δημόσιες Συμβάσεις, Στατιστικές, Φορολογικό Δίκαιο (ΦΠΑ), Τηλεπικοινωνίες, Τουρισμός, Εργασιακό περιβάλλον/Εργασιακές σχέσεις.

Κοινοτική οδηγία

Την ίδια ώρα προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ενωση κοινοτική οδηγία η οποία προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων από τις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Η οδηγία με βάση και τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει από το Ευρωκοινοβούλιο προβλέπει ότι δεν θα επιτρέπεται στα κράτη – μέλη να απαιτούν στην εθνική νομοθεσία τους τη δημοσίευση περιοδικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών συχνότερα από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και τις εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις.

Πηγή: Καθημερινή