Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια απέστειλε στην Ένωση κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία