Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια απέστειλε στην Ένωση κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία έγκαιρα ώστε να μην χάνονται οι προθεσμίες. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης και στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/bg60