Το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων της Ελλάδας στα Σκόπια απέστειλε στην Ένωση επιστολή με θέμα “Προκήρυξη διαγωνισμών για κατασκευή δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε πΓΔΜ – Πρόοδος εργασιών κατασκευής κύριου δικτύου.