Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα απέστειλε στην  Ένωση την προκήρυξη για τη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη του έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα, με ημερομηνία λήξης υποβολής ενδιαφέροντος την 07.02.2018