Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα απέστειλε στην Ένωση την προκήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση του τερματικού σταθμμού συνδυασμένων μεταφορών στα Τίρανα