Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στα Σκόπια απέστειλε στην Ένωση επιστολή με θέμα “Προκήρυξη διαγωνισμού από Διαχειριστή Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πΓΔΜ (“MEPSO”) για αντικατάσταση γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 110 kv – Σχεδιασμός “MEPSO” για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση διασυνδεσιμότητας δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πΓΔΜ : ηλεκτρική διασύνδεση με Αλβανία 400 kv