Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε στην Ένωση την πρόσκληση για τη διαδικασία προεπιλογής αναδόχου για τις εργασίες διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας του grand egyptian museum