Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις Ν.4412/2016 σας αποστέλλουμε ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ  που συνέταξε ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης, προς ενημέρωσή σας.